prawo jazdy, wada wzroku

Wielu przyszłych kierowców, którzy posiadają wadę wzroku mało kiedy wiedzą, że po zdanym egzaminie w prawo jazdy pojawi się w kolumnie 12 kod ograniczenia.

Osoby z wadą wzroku przeważnie otrzymują prawo jazdy wydane terminowo (rzadko zdarza się bezterminowo). Przepisy Kodeksu Drogowego są “bezwględne” – w zależności od wpisanego kodu należy korzystać z danego sposobu korekcji wady wzroku.

Udając się na badania wzroku związane z prawem jazdy, należy udać się do specjalisty, który posiada uprawnienia i nawet samemu dopilnować faktu, że przyszłościowo będziemy korzystać z korekcji okularowej i soczewkami kontaktowymi. Wtedy specjalista wpisuje odpowiedni kod na zaświadczeniu.

Do polskiego prawa wprowadziła to unij­na Dyrektywa Rady z 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy (91/439/EWG). Kod 01.01 oznacza, że kierowca musi jeździć w okularach, kod 01.02 to zalecenie noszenia soczewek kontakto­wych. Jest też kod 01.06 – okulary lub szkła kontaktowe. Ten kod jest najwygodniejszy, bo z nim kierowca może stosować zamiennie okulary lub soczewki. Problem w tym, że wielu kie­rowców ma wpisany kod 01.01, czyli mogą jeździć wyłącznie w okularach, a za jazdę w soczewkach grozi im mandat. Nie ma tutaj sensu tłumaczenie, że korzystacie aktualnie z soczewek tylko wcześniejsze zainteresowanie się tym faktem.

Wszytkie kody związane ze wzrokiem z grupy 01.
– 01.01 – okulary,
– 01.02 – soczewki kontaktowe,
– 01.03 – szkła ochronne,
– 01.04 – szkło matowe,
– 01.05 – przepaska na oko,
– 01.06 – okulary lub szkła kontaktowe

Mając wadę wzroku i zaświadczenie z kodem np. 01.01 – czyli prowadzenie tylko w okularach pojawienie się na egzaminie bez okularów (np. w soczewkach) może spowodować, że do egzaminu praktycznego nie zostaniemy do niego dopuszczeni. Tak samo sprawa dotyczy ewentualnej kontroli policji podczas poruszania się pojazdem. Możemy otrzymać wtedy mandat za “Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim” (art. 97). Na nic tłumaczenia, że macie założone soczewki kontaktowe! A jeszcze większy problem będzie w przypadku spowodowania wypadku, gdy nie będziemy posiadali okularów na nosie.

Czy można to jakoś zmienić? Tak! Osoby posiadające wpis 01.01 – korekcja okularowa, aby dokonać zmiany powinny udać się do specjalisty celem wydania nowego zaświadczenia z kodem 01.06 (okulary lub soczewki) i wydanie nowego prawa jazdy z nowym kodem ograniczenia.

Wiąże się to oczywiście z poniesieniem dodatkowych kosztów (badanie u specjalisty, zdjęcia, wydanie nowego prawa jazdy).

Wyjeżdzając za granicę warto dowiedzieć się czy nie należy posiadać np. zapasowej pary okularów i/lub soczewek kontaktowych w schowku podczas ewentualnej kontroli (np. Niemcy, Austria, Słowacja, Hiszpania).

Podstawa prawna:
– Ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowa­nia pojazdami (Dz. U. z 2004 r. Nr 24, poz. 215 ze zm.)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdza­jących uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2004 r. Nr 89, poz. 855 ze zm.)
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiega­jących się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2004 r. Nr 2, poz. 15)

Zespół OPTO.blog

Warto przeczytać: