Częstość mrugania jest zwykle stała dla każdej osoby, ale pod wpływem różnych czynników zewnętrznych może ulec zmianie. Przeciętna częstość mrugania waha się od 10 do 20 razy na minutę. 

Aktywność umysłowa może w zasadniczy sposób zmieniać częstotliwość mrugania. Rozmowa i werbalne przypominanie mogą zwiększyć częstość mrugania nawet do 20 razy na minutę. Jednak istnieją czynności, które zdecydowanie redukują tę częstotliwość. Zauważono mianowicie, że czytanie zmniejsza częstość mrugania ze średniej liczby 15 do 8 mrugnięć na minutę. Bardzo absorbująca i wymagająca praca wzrokowa może nawet w większym stopniu zmniejszyć częstość mrugnięć. Liczba ruchów powiekami również spada przy patrzeniu w dół. Czynnością, która w największym stopniu upośledza częstotliwość mrugania jest praca przy komputerze. U zdrowych ludzi spadek ten jest nawet 5-krotny. Uważa się, że mechanizm hamujący spontaniczne mruganie jest spowodowany potrzebą wzrokowego rozpoznania obiektu i ukończenia trudnego zadania.

Częstość mrugania ulega zmianie w różnych stanach emocjonalnych, rośnie podczas wyrażania złości, niepokoju, podniecenia a także zmęczenia. Wykazano związek pomiędzy czasem przerwania filmu łzowego a częstością mrugnięć. Czynniki środowiskowe takie jak: klimatyzacja w pomieszczeniu, centralne ogrzewanie, niska wilgotność, palenie papierosów, wietrzne warunki mają wpływ na stabilność filmu łzowego a tym samym zwiększają częstość mrugania. [1]

Polskie Stowarzyszenie Soczewek Kontaktowych przygotowało mały, acz kolwiek przydatny program komputerowy, który po zainstalowaniu działa w tle i co zdefiniowaną ilość czasu (np. 30 minut) przypomina nam o… mruganiu. EyeFlicker – bo taka jest nazwa programu, jest do pobrania ze strony PSSK.info.pl. Polecamy!

źródła:
– [1] okularydokomputera.pl
Polskie Stowarzyszenie Soczewek Kontaktowych (pssk.info.pl)

Zespół OPTO.blog

Warto przeczytać: