kalkulator optyka

Program pozwala na szybkie wykonanie szeregu obliczeń niezbędnych w codziennej praktyce i to zarówno w warsztacie jak i podczas badania, czy wyboru soczewek okularowych. Wydaje się, że może też być nieocenioną pomocą dla uczniów i studentów optyki okularowej i optometrii.

 W codziennej praktyce optyka niezbędne jest wykonywanie szeregu obliczeń, znanych co do sposobu, ale często nie tyle skomplikowanych, co wymagających czasu, którego najczęściej nie ma, ponieważ klient np. oczekuje na odpowiedź niezbędną dla podjęcia decyzji o zakupie określonych soczewek. Pojawiające się różnego rodzaju pomoce dla optyków ukierunkowane są głównie na ułatwienie (czytaj zwiększenie) sprzedaży, najlepiej wyrobów firmy, która oferuje taką pomoc. Brakuje natomiast pomocy czysto technicznej, pomagającej optykowi podejmowanie decyzji co do wyboru rodzaju korekcji, pomocy przy jej wykonaniu i oceny wykonanego montażu.

“Bazując na doświadczeniach z okresu prowadzenia wykładów i ćwiczeń na uniwersytetach poznańskich oraz dostępnej literaturze, powstał prezentowany program ułatwiający wykonanie szeregu podstawowych obliczeń niezbędnych w codziennej praktyce, w tym obliczeń aberracji sferycznej, konstrukcji wybranych soczewek, współczynnika charakteryzującego aberrację chromatyczną i dystorsję, dających już możliwość pewnego porównania soczewek pod względem ich jakości optycznej.”

kalkulator optyka

Z pewnością przydatnymi będą również szybkie obliczenia grubości soczewek oraz indeksu materiałów, z których wykonano soczewki, na podstawie prostych pomiarów. Bardzo istotnym i często stosunkowo trudnym jest wykonywanie obliczeń efektów pryzmatycznych i to zarówno w wykonanych już okularach jak i na etapie badania refrakcji np. dla soczewek dwu- wieloogniskowych. Program daje również możliwość wykonania obliczeń i doboru konstrukcji soczewek pod kątem wielkości obrazów siatkówkowych, co powinno pomóc w, zawsze trudnych do korekcji, przypadkach anizometropii.

kalkulator optyka

Kalkulator optyka składa się z 11 modułów:
1. Progresywne – moduł pozwalający obliczyć efekty pryzmatyczne w obszarze bliży soczewek progresywnych i ułatwiający podejmowanie decyzji co do wyboru tego rodzaju korekcji.
2. Indeks – pozwala na obliczenie współczynnika załamania światła materiału soczewki na podstawie pomiarów jej parametrów konstrukcyjnych.
3. Aberracja – umożliwia obliczenia aberracji sferycznej i pryzmatyczności soczewek.
4. Izopryzmat – moduł wspomagający dobór soczewek dwuogniskowych i progresywnych oraz montaż soczewek. Pozwala wyznaczyć obszary, w których przekroczone są dopuszczalne wertykalne efekty pryzmatyczne.
5. Błąd centrowania – umożliwia szybkie obliczenie efektów pryzmatycznych wynikających z niedokładności centrowania soczewek.
6. Decentracja – wykonuje obliczenia niezbędnej decentracji soczewek oraz decentracji pryzmatycznej w korekcji hetereforii, w tym z zastosowaniem folii pryzmatycznej lub pryzmatu.
7. Grubość – umożliwia obliczenie przybliżonej grubości dowolnej soczewki (w ograniczonym zakresie mocy) o konstrukcji sferycznej lub asferycznej i dla dowolnego indeksu. Dla soczewek z tworzyw sztucznych prezentacja graficzna grubości krawędzi lub centralnej jednocześnie dla wszystkich indeksów, znakomicie ułatwiająca wybór optymalnego indeksu.
8. Powiększenie – oblicza „powiększenie okularowe” zwracając niezbędną konstrukcję soczewek w zapisie torycznym, w tym izogonalnych, ułatwiając dobór korekcji w anizometropii.
9. Progresywne – pole – pozwala obliczyć przybliżone pole widzenia w soczewek progresywnych dla zadanych szerokości obszarów – pośrednich i do bliży oraz zmiany szerokości tego pola w zależności od mocy soczewek i wielkości niedokładności centrowania.
10. Sferyczne – konstrukcja – moduł pozwalający na wybranie optymalnej konstrukcji soczewki sferycznej oraz porównanie właściwości pozaosiowych soczewek sferycznych i asferycznych o znanych krzywiznach powierzchni.
11. Kontaktowe – umożliwia szybkie przeliczanie mocy soczewek kontaktowych i okularowych w zależności od odległości wierzchołkowej; oblicza i graficznie przedstawia położenia przekrojów głównych w stosunku do siatkówki, niedokorygowanie lub przekorygowanie, w tym astygmatyzm indukowany niezgodnością położenia kątowego osi cylindrów; pomaga dobrać soczewki również pod kątem zrównoważenia akomodacji.

Kontakt z autorem programu poprzez stronę Fundacji Witelo.

źródło: Fundacja Witelo

Warto przeczytać: