Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących przedstawiamy na co zwrócić uwagę obserwując dziecko / dzieci do 12 miesiąca życia.

OD URODZENIA DO 3 m-ca ŻYCIA

SŁUCH:
– nie reaguje na głośne dźwięki mruganiem oczu czy nagłym rozłożeniem rączek
– nie budzi się z powodu nagłego hałasu
– nie uspokaja się, gdy z boku odzywa się matka
– nie szuka źródła dźwięków znanych odgłosów za pomocą ruchów oczu
– nie produkuje gardłowych dźwięków

WZROK:
– nie zamyka oczu pod wpływem silnego światła skierowanego na twarz
– nie zaciska powiek pod wpływem wyżej wymienionego bodźca w czasie snu
– nie reaguje na twarz mamy z odległości około 20cm
– nie wpatruje się w źródło światła
– nie przygląda się własnym rączkom (przynajmniej jednej)
– nie przenosi spojrzenia w kierunku źródła dźwięku

OD 4-6 m-ca ŻYCIA

SŁUCH:
– nie zwraca lekko głowy w kierunku źródła dźwięku,
– nie śmieje się dźwięcznie
– nie znajduje za pomocą ruchów głowy, położonego z boku źródła dźwięku
– nie przysłuchuje się odgłosom dzwonka
– nie przerywa płaczu na odgłos muzyki
– nie reaguje gaworzeniem na mowę matki

WZROK:
– nie bawi się swoimi rączkami i nóżkami
– nie chwyta i nie sięga zabawek
– nie reaguje na kolorowe przedmioty z odległości ok. 90cm od twarzy
– nie reaguje na swoje odbicie w lustrze

OD 7-9 m-ca ŻYCIA

SŁUCH:
– nie wymawia od 4 do kilku zrozumiałych głosek
– nie raguje na przywoływanie
– nie używa głosu w celu zwrócenia na siebie uwagi
– nie lokalizuje świadomie dobiegających z boku czy wysokości dźwięków za pomocą ruchów głowy
– nie zwraca uwagi na rozmawiających dorosłych
– nie przysłuchuje się przyłożonemu do ucha zegarkowi

WZROK:
– nie śledzi poruszającego się rodzica w odległości ok. 1-1,5m od siebie
– nie śledzi zabawki, która się porusza lub upadła
– nie reaguje odmiennie na różne osoby w otoczeniu
– nie bawi się zabawkami (grzechotki, klocki)

OD 10-12 m-ca ŻYCIA

SŁUCH:
– nie rozumie zakazu “nie”
– nie zwraca uwagi na cichy śpiew z odległości 1m
– nie reaguje głosem na muzykę
– nie reaguje na ciche przemawianie z odległości 1m
– nie wymawia od dwóch do kilku słów ze zrozumieniem

WZROK:
– nie interesuje się książeczkami
– nie naśladuje wyrazu twarzy (mimiki)
– nie uruchamia zabawek, np. przez nacisk

To może oznaczać, że dziecko niezwłocznie wymaga specjalistycznego badania w zakresie wzroku i słuchu

Materiały zaczerpnięte z ulotki infromacyjnej Stowarzyszenia na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących.

Polecamy również zapoznanie się z informacją: Jak widzi dziecko

Warto przeczytać: