Polskie Towarzystwo Integracji SensorycznejOŚRODEK WCZESNEJ INTERWENCJI PSOUU Koło w Żorach i POLSKIE TOWARZYSTWO INTEGRACJI SENSORYCZNEJ zapraszają na bezpłatną konferencję certyfikowaną przez ŚLĄSKĄ IZBĘ LEKARSKĄ w Katowicach

Istota zmysłu wzroku i słuchu w rozwoju dziecka – zaburzenia, diagnoza i terapia

Konferencja odbędzie się w dniach od 25 – 26 listopad 2011
Miejsce konferencji: “Scena na Starówce” 44-240 Żory, ul. Kościuszki
Kierownictwo merytoryczne konferencji – dr n.med. Halina Borgiel – Marek

Planowany przebieg konferencji

Piątek 25 listopada 2011r

godz. 12.00 Przywitanie gości i rozpoczęcie konferencji ok.10 min.
– Krystyna Sendlewska , Rybnicki Oddział NFZ “Świadczenia refundowane przez NFZ w zakresie środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych dla dzieci z zaburzeniami wzroku i słuchu” ok. 20 min.
– dr n. med. Grzegorz Pojda, lekarz okulista, Regionalna Faundacja Pomocy Niewidomych “Problemy okulistyki dziecięcej a rokowania co do widzenia w przyszłosci” ok. 45 min.Śląska Izba Lekarska
– mgr Agata Grzegorzewska, tyflopedagog, Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym “Rehabilitacja wzroku jako nieodłączny element terapii dziecka z wieloraką niepełnosprawnością” ok. 40 min.
dr Anna Przekoracka – Krawczyk, optometrysta, Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii Uniwersytetu A.Mickiewicza w Poznaniu “Trening wzrokowo-motoryczny w terapii zaburzeń widzenia obuocznego” – ok.45 min.
– krótkie wystąpienie przedstawiciela Kredyt Banku S.A. ok. 10 min.

Przerwa kawowa

– mgr Małgorzata Karga, instruktor SI, terapeuta NDT-Bobath “Znaczenie stymulacji sensomotorycznej w rozwoju dzieci niewidomych i słabowidzących”- ok. 45 min
– mgr Małgorzata Karga, instruktor SI, terapeuta NDT-Bobath “Zintegrowane Treningi Słuchowe jako narzędzie terapeutyczne dla osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, wzrokowego oaz z deficytami integracji sensorycznej” – ok.60 min.

godz. 17.00 Zakończenie wystąpień

sobota 26 listopada 2011 r.

godz. 9.00 Przywitanie gości i rozpoczęcie drugiego dnia konferencji ok.10.min.

– mgr Barbara Kasica, psycholog, logopeda, surdopedagog, koordynator Fundacji “ORANGE” “Dżwięki Marzeń” na terenie Śląska “Diagnoza i etapy rehabilitacji pacjenta po wszczepieniu implantu ślimakowego” – ok.45 min.
– dr Olga Przybyła, pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, językoznawca, logopeda, terapeuta SI i mgr Katarzyna Kasica, fizjoterapeuta, dietetyk, logopeda, terapeuta SI “Teoria niedosłuchu centralnego – VAV Program (Vestibular Auditory Visual Program)” – ok. 45Min.

Przerwa kawowa

– mgr Katarzyna Rychetski, logopeda, instruktor treningu słuchowego Johensena “Zaburzenia przetwarzania słuchowego i nadwrażliwość słuchowa w treningu indywidualnejstymulacji słuchu metodą Johensena IAS” – ok. 45-60min.
– dr n.med. Robert Gwinner, otolaryngolog “Program Powszechnego Przesiewowego Badania Słuchu u Noworodków” oraz Wczesne wykrywanie niedosłuchu u dzieci” – ok. 45 min.

Wszelkie informacje odnośnie uczestnictwa w konferencji na stronie organizatora OWI Żory
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Zespół OPTO.blog

Warto przeczytać: