filmy dobrego widzenia
Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna na jubileuszowy 10-ty optyczny Konkres KRIO przygotowała cykl filmów edukacyjnych związanych szeroko z dobrym widzeniem.
Krótkie edukacyjne filmy poruszają takie tematy jak: zmysł wzroku, wady wzroku, dobre widzenie, błędy widzenia, codzienność widzenia, badanie wzroku, rozwój widzenia, wzrok dziecka, dziecko u optyka, komfort widzenia, presbiopia, badanie widzenia, soczewki okularowe, soczewki progresywne, okulary specjalistyczne, jakość widzenia kierowców, okulary sportowe, tworzenie okularów, magię okularów, czym są okulary oraz kim jest optyk.

KRIOZachęcamy do obejrzenia filmów.

01 ZMYSŁ WZROKU

02 WADY WZROKU

03 DOBRE WIDZENIE

04 BŁĘDY WIDZENIA

05 CODZIENNOŚĆ WIDZENIA

06 BADANIE WZROKU

07 ROZWÓJ WIDZENIA

08 WZROK DZIECKA

09 DZIECKO U OPTYKA

10 KOMFORT WIDZENIA

11 PRESBIOPIA

12 BADANIE WIDZENIA

13 SOCZEWKI OKULAROWE

14 SOCZEWKI PROGRESYWNE

15 OKULARY SPECJALISTYCZNE

16 JAKOŚĆ WIDZENIA KIEROWCÓW

17 OKULARY SPORTOWE

18 TWORZENIE OKULARÓW

19 MAGIA OKULARÓW

20 CZYM SĄ OKULARY

21 KIM JEST OPTYK

Źródło i prawa autorskie: KRIO.org.pl

Zespół OPTO.blog

Warto przeczytać: